Seminář s tématem dospělost – tvorba vlastního života a vztahy

není foto

Termín semináře je stanoven na sobotu 2. 3. 2019. Seminář se opět koná na Šafránce, více informací naleznete v rubrice Semináře pro ženy.